گسترش فعالیت های گروه پتروصنعت جنوب از تبــــریز تا عســـــلویه

 

سال ٩٥ آغاز فصل نويني در فعاليت هاي گروه پترو صنعت جنوب بود.شروع 3 پروژه تعميراتي ( تهران ، تيريز و پالایشگاه پنجم پارس جنوبي ) در پالايشگاههاي كشور و پروژه نصب سيستم اطفاء حريق مخازن ميعانات گازي پالايشگاه سوم همگي آغازي بر فصل نوين تلاش و كوشش در گروه پترو صنعت بود.

گسترش فعالیتها.خبر

در حال حاضر با توجه به سهم ٥٨ درصدي مجتمع گاز پارس جنوبي و سهم عمده گروه پترو صنعت جنوب در اداره تعميرات اين مجتمع و همچنين سهم  15 درصدي پالايشگاه تهران در توليد مشتقات نفتي كشورو همچنین کار تعميرات اين پالايشگاه توسط گروه پترو صنعت در پالايشگاه تهران و سهم 110 هزار بشكه اي پالايشگاه تبريز در پالايش نفت كشور و حضور فعال و تاثير گذار این شرکت در تعمير و نگهداري و توليد اين مجتمع ها، نشانی از سهم بزرگ اين گروه در اين حوزه و نقش موثر ، كارآمد و تاثير گذار آن است.

كسب رتبه هاي يك تاسيسات و يك نفت و گاز و همچنين 3 ساختمان و ابنيه توسط اين گروه آغاز ماراتن فعاليت هاي پترو صنعت جنوب براي رقابت در عرصه اقتصاد مقاومتي در حوزه نفت و گاز مي باشد.

انجام 7 پروژه تعميرات اساسي در كارگاه مركزي فاز يك ، انجام تعميرات اساسي پالايشگاه پنجم ،يك ماه پس از شروع به كار پروژه تعميرات روزمره آن هم طي ٢٤ ساعت پس از ابلاغ شروع به كار ، اجراي پروژه هاي تعميرات اساسي پالايشگاه هاي تبريز و تهران هر كدام سر فصل هاي گسترده اي در فعاليت هاي پتروصنعت جنوب مي گشايد.

خبر.گسترش فعالیتها 1

 

انجام بيش از 360 هزار نفر ساعت تعميرات اساسي به جز تعميرات روزمره طي مدت3 ماه آن هم با كمترين حادثه توسط گروه پتروصنعت جنوب در نوع خود بي نظير است كه مي تواند آغاز فصل نويني در اين حوزه و در سال اقتصاد مقاومتي برای کشور اسلامی مان  باشد.

بي شك اين موفقيت ها ثمره تلاش و كوشش تك تك كاركنان ، مهندسان و مديران جوان ، پرتلاش و پر انگيزه اين گروه مي باشد.