دپارتمان عمران،راه و ساختمان

با توجه به نیاز مجتمع های صنعتی به خدمات عمرانی و خط مشی گروه پتروصنعت جنوب مبنی بر تأمین کلیه نیازهای آنها، دپارتمان عمران، راه و ساختمان در مجموعه تشکیل گردید. این دپارتمان با بهره گیری از دانش فنی و پتانسیل نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات خود، ارائه خدمات ذیل را به مجتمع  های صنعتی مد نظر قرارداده است:

 

-    ساخت و اجرای  ساختمانهای صنعتی، اداری و مسکونی.
-    بازسازی و نوسازی ساختمان های صنعتی، اداری ومسکونی.
-    خاکبرداری، خاکریزی، زیرسازی و بتن ریزی جهت پروژه ها و تأسیسات صنعتی.
-    ساخت و نصب سازه های فلزی جهت ساختمانهای صنعتی، اداری و مسکونی.
-    اجرای پروژه های راه سازی و مسیرهای ارتباطی.
-    محوطه سازی ، اجرا و ساخت کانالهای آب، فاضلاب و آبروهای صنعتی.
-    اجرای فونداسیون ماشین آلات و تجهیزات مجتمع های صنعتی.

دپارتمان عمران راه و ساختمان