پروژه های اجرا شده

از سال 92 به بعد

پروژه مجتمع گاز پارس جنوبی
پروژه مجتمع گاز پارس جنوبی
 تعمیر و نوسازی مخزن 146 پالایشگاه پنجم
تعمیر و نوسازی مخزن 146 پالایشگاه پنجم
تعمیر و نگهداری فازهای 15 و 16 پارس جنوبی
تعمیر و نگهداری فازهای 15 و 16 پارس جنوبی
تکمیل عملیات Piping واحدهای 140و 160
تکمیل عملیات Piping واحدهای 140و 160
عایقکاری و رنگ آمیزی فجر جم
عایقکاری و رنگ آمیزی فجر جم
اتصال خط مایع و مشعل واحد 500 به 800
اتصال خط مایع و مشعل واحد 500 به 800
اتاق بحران و آموزش بندر پتروشیمی پارس
اتاق بحران و آموزش بندر پتروشیمی پارس
ساختمان اتاق حراست بندر پتروشیمی پارس
ساختمان اتاق حراست بندر پتروشیمی پارس
HSE مجتمع گاز پارس جنوبی
HSE مجتمع گاز پارس جنوبی
راهبری کارگاه مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی
راهبری کارگاه مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی

از سال 84 تا 91

ردیفنام پروژهسال اجرای پروژه
1 تعمیرات تجهیزات برقی ، مخابراتی ، ابزار دقیقی و تاسیساتی محورهای 2و4 شرکت مخابرات استان فارس 1384
2 انجام خدمات نظافت صنعتی و تعمیرات جزئی فازهای 1و2و3 مجتمع گاز پارس جنوبی 1385
3 انجام خدمات نظافت صنعتی و تعمیرات جزئی فازهای 4و5 مجتمع گاز پارس جنوبی 1385
4 واگذاری حجمی عملیات انبار نفت ایران منطقه کرج 1385
5 سرویسهای فنی و عمومی (عایقکاری ، رنگ آمیزی ، طناب بندی و داربست بندی) شرکت پالایش گاز فجرجم 1385
6 نگهداری وتعمیرات روزمره اضطراری و پیشگیرانه(برق، ابزار دقیق ، مکانیک،ماشینری و کارگاه مرکزی) شرکت پالایش گاز فجرجم 1386
7 خدمات فنی مورد نیاز نگهداری و تعمیرات ماشینری شرکت پالایش نفت بندرعباس 1386
8 خدمات ایمنی و آتش نشانی شرکت پالایش گاز پارسیان 1386
9 عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستمهای HSE و آتش نشانی فازهای 4و5 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 1387
10 تعمیرا ت روزمره ، اضطراری ، پیشگیرانه و نگهداری بندر پتروشیمی پارس (برق ، ابزاردقیق،مکانیک ، ماشینری) شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی 1387
11 تامین خدمات عمومی و پشتیبانی در طرح آمونیاک و اوره سوم شیرازشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 1387
12 تعمیرات اساسی واحدهای 400 ، 500، 800 شرکت پالایش گاز پارسیان 1387
13 خدمات تعمیرات روزمره تنظیفات صنعتی و ... شرکت پالایش گاز پارسیان 1387
14 عملیات رنگ آمیزی سطوح داخلی مخازن آب شرکت پتروشیمی مبین 1387
15 خدمات تنظیفات صنعتی پالایشگاههای اول تا پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی 1388
16 انجام خدمات عمومی اماکن رفاهی ، ورزشی ، آموزشی و شهرک های شهید تندگویان توحید و 372 واحدی 1388
17 طراحی ،خرید،ساخت و نصب گریتینگ و گاردریل های شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی  1388
18 انجام خدمات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات خط لوله انتقال گاز ایران منطقه 3 قزوین 1388
19 تعمیرات روزمره پیشگیرانه و اضطراری واحدهای هوای (2) توسعه نیروگاه پساب صنعتی ، زباله سوز منطقه آفسایت شرکت پتروشیمی مبین 1388
20 ارائه خدمات نظارت بر ساخت و ساز و اجرائیات پارس 1و2و3 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 1388
21 خدمات ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و نگهداری راهبری آتش نشانی (HSE) شرکت پالایش گاز فجر جم 1389
22 نگهداری و تعمیرات بندرپتروشیمی منطقه پارس عسلویه شرکت پایانه ها ومخازن پتروشیمی 1389
23 عایقکاری و رنگ آمیزی شرکت پالایش گاز فجر جم 1389
24 سندبلاست و رنگ آمیزی تانک A101 بندر سیراف شرکت پالایش گاز فجرجم 1389
25 تعمیرات اساسی دستگاههای واحدهای تبدیل کاتالیستی شرکت پالایش نفت شیراز 1389
26 تعمیرات اساسی واحد تقطیرشرکت پالایش نفت لاوان 1389
27 ارائه خدمات عمومی موردنیاز تدارکات و انبارهای شرکت پتروشیمی رازی 1389
28 انجام عملیات نگهداری و تعمیرات برق ، نگهداری و تعمیرات ابزاردقیق و کارگاههای مربوط به شرکت پالایش گاز ایلام 1390
29 انجام خدمات طراحی ، خرید ، ساخت ، نصب و اجرای دوباب سوله جهت انبار متریال E.P.C با ابعاد 72*40 شرکت پالایش نفت شهید تندگویان 1390
30 اجرای عملیات نصب خطوط لوله بخشی از ناحیه 4 فازهای 22و23و24 مجتمع گاز پارس جنوبی 1390
31 خدمات ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و راهبری آتش نشانی HSE شرکت پالایش گاز فجر جم 1390
32 تهیه مصالح و تجهیزات جهت احداث مخزن 5000 مترمکعبی آب DM شرکت پتروشیمی مبین 1390
33 خرید خدمات عمومی و خدمات فنی تاسیسات سایت عملیاتی پروژه خشکی فاز 19 مجتمع گاز پارس جنوبی 1390
34 نگهداری و تعمیرات روزمره ، اضطراری و پیشگیرانه ( برق ، ابزار دقیق ، مکانیک و ماشینری) واحدهای مجتمع پتروشیمی اروند بزرگترین کارخانه زنجیره ای PVC جهان. 1391
35 نصب استرینر و صافی (BY-PASS) روی خطوط پروپان و بوتان شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی بندر پارس 1391
36 اجرا وساخت اسکلت سعدی شناسی شیراز 1391